Zarząd Dróg i Mostów w Płońsku
Zadowolony klient wizytówką naszej firmy
logo
ZDiM Płońsk
Oferta firmy
Oferty pracy
Ukończone inwestycje
Przetargi
Ogłoszenia
Powiat Płońsk
Miasto Płońsk
BIP
Prognoza pogody
Dane kontaktowe
wizytówka
ZDiM Płońsk

Na bazie Miejskiej Służby Drogowej w 1981 roku powstał Zarząd Dróg i Mostów kontynuując dobre tradycje płońskiego drogownictwa.

Miasto Płońsk położone jest jest na skrzyżowaniu głównych dróg krajowych biegnących w kierunku Gdańska i Bydgoszczy, 66 km na północ od Warszawy, posiada 25 tys. mieszkańców.

Zarząd Dróg i Mostów jest jednostką Samorządu Płońskiego, odpowiedzialną za realizację zadań ujętych w budżecie Rady Miejskiej.

Firma specjalizuje się w pracach drogowych, budowlanych, produkcji galanterii budowlanej, ocieplaniu budynków, usługach transportowo-rolniczych.

Dodatkowo firma bierze udział w przetargach na terenie miasta i okolic Płońska oraz w przetargach gmin województwa mazowieckiego.

Od 2015 roku Spółka ZDiM realizuje zadania własne Gminy Miasto Płońsk z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów, placów, zieleni gminnej i zadrzewień oraz kanalizacji deszczowej na podstawie Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 09.10.2014 r.