Wykaz ważniejszych prac wykonanych przez Zarząd Dróg i Mostów w Płońsku

 

 

 

ROBOTY  BUDOWLANE :

 

1. Rewitalizacja parku w Głównym Rynku w Nowym Mieście

Zamawiający : Gmina Nowe Miasto

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Opracowanie projektu i budowa sali sportowej przy SP nr 3 w Płońsku

Zamawiający : Gmina Miasto Płońsk

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Budowa budynków mieszkalnych TBS w Płońsku;

Zamawiający : Towarzystwo Budownictwa Socjalnego Płońsk

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego, przy ul. Klonowej w Płońsku;

Zamawiający : Gmina Miasto Płońsk

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr. 2 w Płońsku;

Zamawiający : Gmina Miasto Płońsk

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Budowa 31-rodzinnego budynku mieszkalnego wraz z bibilioteką w Płońsku przy ul. Północnej 15b łącznie z budową ciągów pieszo jezdnych i zagospodarowaniem terenów zieleni

Zamawiający : Gmina Miasto Płońsk

 

            

 

 

 

 

 

 

 

7. Remont budowlany - termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego, 3 kondygnacyjnego w Płońsku przy ul. Grunwaldzkiej 52

(docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - tynk mineralny - wraz z wymiana stolarki okiennej , pokryciem dachu papą zgrzewalną i robotami towarzyszącymi)

Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku

 

     

 

 

 

 

 

 

 

8. Termomodernizacja budynku Publicznego Zespołu Szkół Samorządowych w Płońsku przy ul. Wolności 4

( docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - tynk akrylowy - wraz z robotami towarzyszącymi )

Zamawiający : Publiczny Zespół Szkół Samorządowych w Płońsku

 

     

 

 

 

 

 

 

 

9. Boisko Wielofunkcyjne dla potrzeb Punktu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Płońsku

( Wykonany zakres robót - PODWYKONAWSTWO )

- roboty przygotowawcze , drenaż , podbudowa , odwodnienie , chodniki , ogrodzenie )

Zamawiający : Masters Sp. z o.o. Szczecin

 

     

 

 

 

 

 

 

 

ROBOTY  DROGOWE :

 

 

1. Budowa chodnika z kostki brukowej w ciągu Drogi krajowej Nr 10 " Szczecin-Bydgoszcz-Płońsk " w m. Dzierzążnia na odcinku o długości 3,76 km

Zamawiający : Gmina Dzierzążnia i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

                     

     

 

 

 

 

 

 

 

2. Odbudowa rowów przydrożnych obustronnych wzdłuż dogi gminnej Nr 400 - ul. Wł.Jagiełły w Czerwińsku n/Wisłą

Zamawiający : Gmina Czerwińsk n/Wisłą